Toen Jan op 50 jarige leeftijd stierf had zijn levens-gezellin Marianne Maes de moed en het benodigde zelfvertrouwen om het werk van Jan en zijn ouders voort te zetten. Nog niet erg ervaren in het vak maar gesteund door een hecht team van verkoop-sters nam zij de leiding van de winkel op zich. Het lukte haar snel om zichzelf in te werken en de goede naam van de zaak te continueren. Wat jarenlang al de juiste formule bleek te zijn wordt nog steeds door Marianne en haar team in praktijk gebracht. Daardoor is nog steeds het kenmerk van Termeer Modeschoenen: de juiste collectie merken en de klant optimaal van dienst willen zijn.