Grondlegger van de schoenwinkel was Ties (Martinus) Termeer, geboren in Olland 1915.
Ties had, na een jaar kweekschool, zijn opleiding tot schoenmaker gevolgd bij de Bata-fabrieken in Best en bij de Rooise schoenmaker Johan Ketelaars.

Hij begon een schoenmakerij in Olland en trouwde er in 1942 met Dien van der Horst. Begin 1945 verhuisden zij naar de Hoge Vonderstraat. Daar werd de basis gelegd voor de schoenwinkel. In het achterhuis was de werkplaats en aan de straatzijde waren enkele paren nieuwe herenschoenen uitgestald.